Élen járunk az információvédelemben
és az adathasznosításban

precursor.info

Észszerűség

A jog és a valóság reális ötvözetén alapuló szemlélettel csökkenthetők a felesleges ráfordítások
precursor.info

Hatékonyság

Több idő és energia jut a dolgozók saját munkájára, ezzel a hatásfok nő, a költségek csökkennek
precursor.info

Lépéselőny

A jövő változásai el fognak érkezni, várjuk őket felkészülten. Alakítsuk mi a jövőt, ne hagyjuk, hogy az alakítson minket
precursor.info

Versenyképesség

Ma az adatjogi felkészültség nem versenyelőny, annak hiánya viszont versenyhátrány
precursor.info

Onsite és Online jelenlét

A rugalmasság érdekében a jelenlétünk mind személyesen, mind online biztosított
precursor.info

Tudományos igényesség

A legmagasabb szakmai színvonalra van szükség, ezért maximális felkészültségre törekszünk

Az információk- és személyes adatok védelme, valamint a külső és belső forrásokból származó, egyre növekvő mennyiségű adatállomány hasznosítása mára megkerülhetetlen szervezeti és piaci érdekké vált.

Miben tudunk megoldást nyújtani ügyfeleinknek?

Ügy-, és üzletvitel támogató szolgáltatásainkon keresztül egy jogkövető, biztonságos és hatékony rendszer kiépítésének lehetőségét kínáljuk, amely az európai értékeket és alapvető emberi jogokat is tiszteletben tartja, egyúttal a szervezet versenyképességét és piaci pozícióját is támogatja. Mindezt - figyelembevéve a szervezet egyedi jellemzőit - költséghatékonyan és a szakmai igényesség lehető legmagasabb szintjén tesszük.

Több éve támogatjuk ügyfeleinket a fejlődésben, olyan területeken, mint a mezőgazdasági és ipari termelés, a szolgáltatói ipar, a nevelés-oktatás, az egészségügy, a sport vagy a közigazgatás, legyen szó kamerás megfigyelésről, hatósági jogalkalmazásról, munkaügyi és ügyfélkezelési folyamatokról vagy weboldalak, szoftverek, applikációk fejlesztéséről, illetve adatbázisok építéséről.

Ismerje meg Területeinket

Mi az adatvédelem?

Az adatvédelem a természetes személyeket megillető magánszféra egy aspektusának, a személyes adatoknak a védelmét jelenti. Ennek egy eszköze az adatvédelmi jog, amely a személyes adatok jogszerű kezelését biztosító jogelvek és normatív szabályok összességét foglalja magába. Ezek közt találjuk az utóbbi évek mindennapjaira számottevő hatást gyakorló 2016/679/EU rendeletet (GDPR), amely a jelenlegi európai rendszer gerincét alkotja.

Miért fontos?

A személyes adatok védelméhez fűződő jog egy alapvető emberi jog, nem különb a tulajdonhoz való jogtól, vagy a magánlakás-sérthetetlenségétől. Nevesítésre került az uniós és magyar jog legmagasabb szintű forrásaiban, így az Európai Alapjogi Kartában és Magyarország Alaptörvényében. Az előírások megszegése esetén kiszabható bírságok mértéke drasztikusan megnőtt, nem költségvetési szervek számára a legmagasabb összegük elérheti a 20.000.000 €-t vagy az előző év világpiaci forgalmának 4%-át. Költségvetési szervek esetén ez az összeg 20.000.000 Ft.

Kiknek kell alkalmazni?

A Rendelet előírásai alapján az adatvédelmi jog minden közhatalmi és közfeladatot ellátó szerv, illetve vállalkozás számára kötelező, ha az Európában tevékenységi hellyel rendelkezik vagy Európa területén tartózkodó személyek adatain bármilyen műveletet végez.

Miben tudunk segíteni? 

Az adatvédelmi megfelelés minden pontján támogatjuk ügyfeleinket, tanácsadói és adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával egyaránt. 

Tekintse meg szolgáltatási listánkat az adatvédelmi megfeleléssel kapcsolatban.

Mi az információbiztonság?

Az adatvédelemnél tágabb terület, amely valamilyen ismeret (információ) védelmére vonatkozó szabályok és eljárások összességét jelenti. A védett ismeret lehet rögzített vagy rögzítettlen, tartalmazhat személyre vonatkozó adatot, közadatot, üzleti titkot, minősített adatot vagy bármely egyéb bizalmasnak ítélt információt.

Miért fontos?

Kijelenthető, hogy a modern társadalmak és gazdaságok egyre inkább adatalapúan és a technológiától függő módon működnek (Ipar 4.0). Az ebben rejlő fejlődési potenciál mellett azonban számolnunk kell a kockázatokkal is, amik fakadhatnak szervezetlenségből adódó belső hibákból vagy külső támadásokból. Függetlenül attól, hogy milyen okból érezzük veszélyben ügyviteli rendszereinket és tárolt adatainkat fontos, hogy megtegyük a tőlünk elvárható lépéseket.
Ebben elsődleges segítséget nyújt az információbiztonság, amely alapértelmezetten véd minden ismeretet, egy teljes körű, zárt és folytonos irányítási rendszer kialakításával. Így egyidőben lehetséges megfelelni a szervezet adatvagyonának védelmét célzó jogszabályi és szakmai előírásoknak, saját gazdasági érdekeinknek és beszállítóink igényeinek.  

Kiknek kell alkalmazni?

Jelenleg a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) alapján az állami és önkormányzati szerveknek kötelező bizonyos információbiztonsági előírásoknak megfelelni. Minden más esetben – a tevékenységi területtől, partner kapcsolatoktól és szervezeti formától függően növekvő vagy csökkenő mértékben – ajánlott.

Miben tudunk segíteni?

Segítséget tudunk nyújtani az információbiztonság-irányítási rendszer kiépítésében szervezeti, illetve folyamatszinten vagy a már kiépített rendszer működésének ellenőrzésében (audit).

Tekintse meg szolgáltatási listánkat az információbiztonsági megfeleléssel kapcsolatban.

Mi az információszabadság? 

Az információszabadság a közérdekű adatok nyilvánosságát (azok megismerhetőségét és terjesztését) jelenti. Ennek megnyilvánulási formái a közfeladatot ellátó szervekhez benyújtható közérdekű adatigénylés és a jogszabály által meghatározott platformokon való közzétételi kötelezettség. A területtel kapcsolatban gyakran felmerülnek olyan kérdések, bizonytalanságok, amelyek kezelése nehézkes, egyúttal több jogszabály, illetve a joggyakorlat kiterjedt ismeretét igényli.

Mi a közadat újrahasznosítás? 

Az intézmény az információszabadság területéhez hasonlóan a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok körét érinti (kiegészülve a kutatási adatokkal), de itt egy gazdasági célzatú megközelítés érvényesül, mivel a célja annak biztosítása, hogy a közszférában közpénzen keletkező adatokat a piaci szereplők megismerhessék és saját szolgáltatásaik fejlesztésére hasznosíthassák.  

Miért fontos? 

Az információszabadság az Alaptörvényben rögzített alapjog. Ezzel szemben a közadat újrahasznosítás nem alapjog, ugyanakkor a szabályoknak megfelelő igény teljesítése jogszabályi kötelezettség. Az alapjogok érvényre juttatása és az általános jogkövető magatartás mellett fontos, hogy a kötelezettségek megsértése súlyos következményeket, így hatóság által lefolytatott eljárásokat (e körben adott esetben bírságkiszabást), illetve bírósági eljárást vonhat maga után. A közadat újrahasznosítás tekintetében, az igénylő oldaláról kiemelendő, hogy az igénylés szabályainak betartása nélkül fennáll a veszélye, hogy jogszerűen utasítják el kérelmüket. 

Miben tudunk segíteni?  

A kötelezettségeik teljesítésében bármely lépésnél támogatjuk ügyfeleinket. Fontos, hogy a közadat újrahasznosítás tekintetében nem csak a kötelezett, hanem a jogosult oldaláról is tudjuk segíteni a folyamatot. 

Tekintse meg szolgáltatási listánkat a közadatkezeléssel kapcsolatban.

Ügyfeleink