A vállalkozás

„PER ASPERA AD MELIORA” Mit jelent számunkra a mottónk, a „nehézségeken át jobb dolgok felé”?

Cégünk folytatja jogelődje 2018-ban megkezdett tevékenységét, ami üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás a magán- és közszféra szereplői számára. Szolgáltatásaink kiemelt területei az adatvédelem, az információbiztonság és a közadatkezelés. 

Vállalkozásunkat az ügyfélközpontúság, tudományos igényességű szakértelem/szakképzettség jellemzi, ugyanakkor praktikus, gyakorlatban jól alkalmazható megoldásokat kínál. Szolgáltatásaink észszerűek, egyszerűek és megfizethetőek. 

Stratégiai célkitűzéseink között szerepel a közjó szolgálata, általános figyelemfelkeltés és tudatosságnövelés, valamint az információvédelmi és adathasznosítási előírásoknak való megfelelés támogatása. Cégünk a mai gyorsan változó világ újabb és újabb kihívásaira hatékonyan reagálva, az innováció iránti befogadókészség meglétével, a modern eszközök használatát előtérbe helyezve működik, mindezt fontolva haladó és fenntartható szemlélettel megvalósítva. Szolgáltatásaink magas színvonalát ügyfeleinkre szabott ajánlatokkal, rendszerszemléletű, következetes és megbízható feladatellátással érjük el.  

Meggyőződésünk, hogy egy adatvédelmi és információbiztonság-irányítási rendszer felépítésével, továbbá az ezekhez kapcsolódó minőségirányítás, kockázatmenedzsment és szervezetfejlesztés lépéseinek megtételével minden szervezet képessé válik az alapvető emberi jogok és európai értékek érvényesítése mellett, az egyéb ágazati vagy szakmai szabálynak is megfelelni. Célunk pedig az, hogy mindezt – a mindnyájunkat érő sorozatos kihívásokat is figyelembevéve – hatékonyan, a versenyképességet és piaci pozíciót támogató módon tegyük meg. 

Csapatunk

dr. Kollár Gergő LL.M. 

Adatvédelmi tanácsadó
Információbiztonság-irányítási vezető auditor
IT Risk Manager
Európa-jogi szakjogász
Egyetemi Tudományos Segédmunkatárs (PTE ÁJK Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék)
LINKEDIN

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként végeztem, cum laude minősítéssel. Egyetemi éveim alatt gyakornokként egy kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásnál dolgoztam, így már akkor tapasztalatot szereztem a cégek működéséről, az üzletvitel rendszerszemléletű felépítettségének fontosságáról, a vállalkozáson belüli és kívüli kapcsolatok szabályozottságának jelentőségéről.

Diplomám megszerzése után egy pécsi ügyvédi irodában helyezkedtem el. Mivel jogi területen dolgoztam megismerkedtem a jogalkalmazás alapvető, gyakorlati aspektusaival, továbbá jogi dokumentumok, okiratok szerkesztésével. Az ügyvédi iroda munkatársaként találkoztam az „élő joggal”, vagyis valódi ügyek és ügyfelek sokszínűségével.

2018 óta foglalkozom adatvédelmi joggal, az azóta eltelt időben számos vállalkozásnak teljesítettem tanácsadási szolgáltatást, továbbá több közfeladatot ellátó szervezet és intézmény vonatkozásában töltöttem / töltök be adatvédelmi tisztviselői pozíciót. Ezek keretében magas szintű tapasztalatra tettem szert, különösen az ügyfélkezelés, az analízisek készítése, valamint az adatkezelési dokumentáció szerkesztése terén.

2020 óta ösztöndíjas PhD hallgatóként, 2023-as évtől pedig Tudományos Segédmunkatársként veszek részt a pécsi jogi kar (Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék) munkájában. Itt is elsődlegesen az adatvédelem területén dolgozok, kutatok különös tekintettel a GDPR megváltozott jogalapjainak alkalmazhatóságára, illetve a mesterséges intelligencia technológia és az adatvédelem kapcsolatára.

A munkám szakmai színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében európa-jogi szakjogász oklevelet, továbbá információbiztonság-irányítási vezető auditor és IT Risk Manager képesítést szereztem.

dr. Kollárné dr. Dombi Flóra LL.M.

Adatvédelmi tanácsadó
Európa-jogi szakjogász 
LINKEDIN

 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként végeztem, cum laude minősítéssel. Egyetemi éveim alatt gyakornokként dolgoztam polgármesteri hivatalban, valamint önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatainak lebonyolítására létrehozott szervnél. Itt betekintést nyertem a közigazgatás egy-egy szeletének működésébe, tapasztalatot szereztem nagyobb szervezetek folyamatainak áttekintéséről, ezzel szoros összefüggésben a szabályozók ismeretének és a belső szabályozás helyes kialakításának fontosságáról.

Diplomám megszerzését követően a Pécsi Tudományegyetem Kancellária Jogi Főosztály Igazgatási Jogi Osztályán helyezkedtem el. Itt többek között részt vettem az egyetemi belső szabályzatok kidolgozásában, közreműködtem a szervezet szerződéseinek, gazdasági és egyéb döntéseinek, intézkedéseinek, határozatainak jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában, valamint tanulmányi ügyek – főleg az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárás – intézésében. Az egyetemi szervezetrendszer kiterjedtségére, magas dolgozói és „ügyfél” létszámára, rendkívül széles körű tevékenységi körére tekintettel munkám során több jogterületen is dolgozhattam (így pl. oktatási jog, polgári jog, munkajog, adatvédelmi jog, közigazgatási jog), illetve jelentős tapasztalatra tettem szert a szociális interakciók terén (kollégákkal való egyeztetések, ügyfélkezelés).

A GDPR alkalmazandóvá válásának időszakában, azaz már 2018-ban megszereztem adatvédelmi tisztviselői végzettségemet, de főállásban, csak 2021-ben kezdtem el adatvédelemmel foglalkozni, amikor csatlakoztam a jelenlegi Precursor Kft. jogelődjéhez. Feladataim a társaság minden tevékenységére kiterjednek, így mostanra kézzel fogható tapasztalattal rendelkezem az adatvédelem területén, legyen szó köz- vagy magánszféráról. A munkám színvonalának fejlesztése érdekében európa-jogi szakjogász végzettséget szereztem, valamint jogi szakvizsgáim letétele is folyamatban van.