Információbiztonsági politika

Cégünk, a Precursor Kft. célkitűzése, hogy mint adatvédelmi, illetve információbiztonsági tanácsadással és auditálással foglalkozó gazdasági társaság biztosítsa ügyfeleit a működés során átadott minden információ és adat bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzéséről.

Ennek megfelelően az érdekelt felek igényeire tekintettel, valamint a külső és belső környezet változásainak szem előtt tartásával biztosítjuk ügyfeleink és érintettjeik védelmét. Ehhez az átlátható, jogszerű és kockázatokkal arányos biztonság elérése érdekében, az általános és az ágazati szakmai előírásoknak, illetve nemzetközi standardoknak megfelelően fenntartjuk és fejlesztjük cégünk információbiztonsági rendszerét.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megtesszük mindazokat az intézkedéseket, melyek biztosítják szolgáltatásunkkal összefüggő valamennyi információ és adat védelmét. Ennek érdekében meghatározzuk az információbiztonsági elvárásokat és kontrollokat oly módon, hogy azok megfelelő választ nyújtsanak a kitűzött célok elérését veszélyeztető kockázatokra. Ehhez a cégünk biztosítja az erőforrásokat, kialakítja a kapcsolódó felelősségi köröket, megfogalmazza és megfelelően rögzíti a szükséges eljárásokat és folyamatokat, ügyfeleink igényeire tekintettel.

Vállaljuk, hogy ügyfeleinkre vonatkozó minden – a megbízásunk teljesítése során tudomásunkra jutott – bizalmas információt szigorú titoktartással kezelünk, és minden az adott helyzetben elvárható lépést megteszünk azért, hogy megakadályozzuk, hogy az ilyen információk ügyfeleink engedélye nélkül illetéktelen harmadik fél tudomására jussanak. 

E körben védjük a bizalmas információkat a jogosulatlan felhasználástól, közzétételtől és megismertetéstől. Ügyfeleink kifejezett felhatalmazása nélkül sem közvetlenül, sem közvetve, sem más módon nem fedjük fel, ismertetjük, tesszük közzé, továbbítjuk, illetve egyéb módon sem használjuk a bizalmas információkat, vagy azok bármely részét. Továbbá minden bizalmas információhoz hozzáférő személyt figyelmeztetünk arra, hogy azt nem használhatja, teheti közzé, illetve más módon sem ismertetheti meg harmadik személyekkel, valamint nem engedheti meg másoknak sem a saját vagy harmadik fél előnyére történő használatát.